Q1 - Q2
2020
Eerste – tweede kwartaal 2020: appartementen opgeleverd
JUL
AUG
2018
Juli – augustus 2018: fundering gereed
MEI
JUN
2018
Mei en juni 2018: Boorpalen

Start boorpalen: 29 mei 2018 tot eind juni 2018 Feestelijke paal: 29 mei 2018

APR
MEI
2018
April en mei 2018 : Sanering en archeologisch onderzoek

In april en mei vindt de sanering van de grond plaats en het archeologisch onderzoek.

MAA
2018
5 maart 2018: proefsleuven

De eerste proefsleuven ten behoeve van archeologisch onderzoek zijn gegraven als verplicht onderdeel in de voorbereiding. Een proefsleuf is een open ontgraving om te zien of er zich waardevolle archeologische vondsten in de grond bevinden.

16
FEB
2018
16 februari 2018: Start sloop

Tijdelijke huurders hebben plaatsgemaakt: de sloop van  de bestaande opstallen is gestart! De nieuwbouw kan worden voorbereid.

12
OKT
2017
Donderdag 12 oktober 2017: einde inschrijving

Op 12 oktober is de inschrijfperiode voor de woningen gesloten.

30
SEP
2017
30 september 2017: Start verkoop

Op zaterdag 30 september is onder grote belangstelling de verkoop gestart in De Lichtfabriek in Haarlem.

9
FEB
2017
9 februari 2017: Intentie- overeenkomst getekend

Wibaut, de Wijkraad Scheepmakersdijk en omwonenden hebben de intentieovereenkomst getekend voor De Scheepmaker: 55 nieuwe woningen in het Haarlemse Scheepmakerskwartier.

13
OKT
2016
13 oktober 2016: Artikel haarlems dagblad:

“Buurt loopt te hoop tegen De Scheepmaker.” Omwonenden waren het niet eens met de voorgestelde plannen voor De Scheepmaker. Op 12 oktober startte het participatietraject met de buurt om tot consensus te komen. Op 13 oktober verscheen een kort verslag in een artikel in het Haarlems Dagblad.

12
OKT
2016
12 oktober 2016: Startbijeenkomst participatietraject

Op 12 oktober vond de startbijeenkomst plaats van het participatietraject. Wibaut en de gemeente hebben in samenwerking met de Wijkraad besloten om een participatieproces op te starten om te kijken of de plannen zodanig aangepast kunnen worden dat ze beter aansluiten bij wensen van omwonenden.